Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2018

sleeplessy
sleeplessy
3670 43e8 500
Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaamphetaminelogic amphetaminelogic
sleeplessy
8266 0eae
Reposted fromrol rol viaamphetaminelogic amphetaminelogic
When it’s over, leave. Don’t continue watering a dead flower.
— stuff that took me a while to understand #3 (via thatkindofwoman)
sleeplessy
0762 cf6b 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaamphetaminelogic amphetaminelogic
sleeplessy
6247 d973 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaamphetaminelogic amphetaminelogic
sleeplessy
3338 6300
sleeplessy
Czas wyłączyć zadawanie pytań. Przestać ogarniać, dlaczego to w ogóle się dzieje. To się staje. To pewna konsystencja rzeczywistości, jej budowa, przyzwyczaiłeś się do pewnego stanu skupienia, bo nikt jej jeszcze do tej pory tak bardzo nie podgrzał.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromnezavisan nezavisan viamayamar mayamar
sleeplessy
3280 0f1c
sleeplessy
7070 2688 500
Reposted fromseaweed seaweed viaamphetaminelogic amphetaminelogic
3727 b0d4 500

April 21 2018

sleeplessy
1204 1931 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
sleeplessy
"Nagle zaczynasz zdawać sobie sprawę, jak bardzo pasuje do ciebie ludowe porzekadło: kręcić się jak gówno w przeręblu. Ostatnio nawet czytałam o tym w Wysokich Obcasach w dziale Psychologia. Że bardzo lubimy podejmować wciąż te same złe decyzje, że sprawia nam radość, jak wszystko się toczy po znajomym chujowym torze. I czekamy z ekscytacją, aż wagonik znowu się wykolei. Potem robimy zasmuconą minę. Ojej, jak to się wykoleił? Znowu się wykoleił? Przecież to niemożliwe, żeby wagonik się wykolejał w stu procentach przypadków."
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamalajnaina malajnaina
sleeplessy
“Czasami odpuszczenie sobie pewnych rzeczy jest aktem dużo większej siły niż dalsze trwanie przy nich i bronienie ich.”
— Eckhart Tolle
Reposted fromavooid avooid viaiblameyou iblameyou
sleeplessy
sleeplessy
0072 4f13 500
Reposted fromelles elles vialaparisienne laparisienne

April 20 2018

sleeplessy
0304 0ef9 500
Reposted fromseaweed seaweed viaamphetaminelogic amphetaminelogic
sleeplessy
0303 7332 500
Reposted fromseaweed seaweed viaamphetaminelogic amphetaminelogic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl