Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

sleeplessy
- Trzy dni - rzekła. - Cóż to jest? 
- Trzy dni - powtórzył. Uśmiechnął się. - Mój Boże, trzy dni. Wyobrażenia nie masz, ile się może pozmieniać przez trzy dni. To strasznie długo.
- Cóż to jest trzy dni wobec całego życia? 
- Wiele. Czasem wszystko można stracić przez trzy dni.
— Hłasko
Reposted frombesomeoneelse besomeoneelse viafreeway freeway
sleeplessy
6890 ec6a 500
sleeplessy
3027 dc78 500
Reposted fromkrzysk krzysk viafreeway freeway
sleeplessy
8527 fc05 500
Reposted fromvampira vampira viafreeway freeway
sleeplessy
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafreeway freeway
sleeplessy
8038 e127
Reposted fromblackorchid blackorchid viahesiamela hesiamela
sleeplessy
2618 8280
Reposted fromlungscages lungscages viahesiamela hesiamela
sleeplessy
Czasami nie chodzi o to aby zmieniło się na lepsze. Najczęściej chodzi o to aby zmieniło się na cokolwiek. 
— Marek Hłasko
Reposted fromulotnosc ulotnosc viacomiendolirica comiendolirica
9522 36aa 500
Reposted fromdeviate deviate viacomiendolirica comiendolirica
sleeplessy
chcę Ciebie mieć teraz i k*rwa codziennie.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
sleeplessy
Kobiety po to mają nogi, by chodzić mężczyznom po głowach.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainyou inyou
sleeplessy
2188 5242 500
Lubię piękne głosy i smutne dźwięki.. to mnie najbardziej pociąga w muzyce.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viainyou inyou
sleeplessy
Reposted fromMoonTide MoonTide viainyou inyou
sleeplessy
3465 039b
they become you
Reposted fromstonerr stonerr viacomiendolirica comiendolirica
sleeplessy
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viainyou inyou
6698 4fd1
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viainyou inyou
sleeplessy
1482 4962 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viainyou inyou
sleeplessy
2261 fbd2 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainyou inyou
sleeplessy
(...) Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Żulczyk
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viainyou inyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl