Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2018

sleeplessy
Kiedyś, jeszcze jako dziecko zapytałem ją, jak jest w piekle. Matka odpowiedziała mi wtedy zadziwiająco pewnie, jakby już tam była, jakby to była autopsja, a nie wyobrażenie: 

- Synku, w piekle na powitanie pokazują ci wszystkie twoje niewykorzystane szanse, pokazują, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś we właściwym czasie wybrał właściwe wyjście. A potem pokazują ci wszystkie te chwile szczęścia, które straciłeś (...) pokazuje się w piekle, co mogliby w życiu osiągnąć... 

- A potem? Mamusiu, co się dzieje potem, kiedy już to wszystko pokażą?

- Potem, synku, zostawiają cię samego z twoimi wyrzutami sumienia. Na całą wieczność. Nie ma już nic ani nikogo. Tylko ty i twoje wyrzuty sumienia.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromMissAgness MissAgness viafreeway freeway
sleeplessy
0969 2eee
co byś....
Reposted frombeatlegirl beatlegirl viakama1110 kama1110
sleeplessy
sleeplessy
6783 429f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakama1110 kama1110
sleeplessy
Reposted fromPoranny Poranny viakama1110 kama1110
sleeplessy
3424 cdc0
Reposted frommisza misza vialaparisienne laparisienne
sleeplessy
7728 2e29 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialaparisienne laparisienne
sleeplessy
6138 42b8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
sleeplessy
3125 b5a6
Reposted fromnapiechote napiechote vialaparisienne laparisienne
sleeplessy
8636 11a8 500
Reposted fromohhmarigold ohhmarigold viairmelin irmelin
sleeplessy
https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAAZimna wojna (2018)
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viairmelin irmelin
sleeplessy
6190 cdf9 500
Reposted fromHanoi Hanoi viairmelin irmelin
sleeplessy
8731 b186
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
sleeplessy
8206 fe7e 500
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
sleeplessy
sleeplessy
sleeplessy
Reposted fromFlau Flau vialaparisienne laparisienne
8095 752e
Reposted fromnosmile nosmile viafreeway freeway
sleeplessy
1394 5c21 500
Reposted fromdusielecc dusielecc vialaparisienne laparisienne
sleeplessy
0499 3f71
Reposted fromNajada Najada viaoutkapa outkapa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl