Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2018

sleeplessy
sleeplessy
1334 1d31
Reposted fromndmyth ndmyth vialaparisienne laparisienne
sleeplessy
sleeplessy
4472 d2b6
Reposted fromtfu tfu vialaparisienne laparisienne
sleeplessy
1937 84d0 500
Michał Kellen
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
sleeplessy
5512 cd72
sleeplessy
Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— Hłasko
Reposted fromsfeter sfeter vialaparisienne laparisienne

February 22 2018

sleeplessy
9822 bc81 500
Reposted fromMtsen Mtsen viapiehus piehus
sleeplessy
8913 4f23 500
Reposted from777727772 777727772 viapiehus piehus
sleeplessy
1838 59c0
Reposted frombzdura bzdura viairmelin irmelin
0696 6181
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viairmelin irmelin
sleeplessy
0231 148b 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viahesiamela hesiamela
sleeplessy
9654 a77d 500
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viahesiamela hesiamela
sleeplessy
Rozczarowanie jest ze swej natury czymś raczej pozytywnym - jest zdjęciem czaru, odczarowaniem, momentem, w którym spoza polukrowanej fikcji i fałszywych wyobrażeń wyłania się naga prawda o tym, jak jest naprawdę, i o tym, co jest. Tyle tylko, że ja na tę prawdę wcale nie byłam gotowa.
— Agnieszka Szpila

February 21 2018

sleeplessy
9073 164f
Before Sunset.
Reposted fromPoranny Poranny viafreeway freeway
sleeplessy
Przyjaźń jest wszystkim. Przyjaźń to coś więcej niż talent. Więcej niż władza. Prawie się równa rodzinie. Nigdy o tym nie zapominaj.
— M. Puzo, Ojciec chrzestny
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafreeway freeway
sleeplessy
4199 1bf0
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viafreeway freeway
sleeplessy
3043 dcf6
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viafreeway freeway
sleeplessy
2758 de1c
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viafreeway freeway
sleeplessy
9509 72ff
Reposted fromcalifornia-love california-love viafreeway freeway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl