Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2017

sleeplessy
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
sleeplessy
Magią muzyki jest to, że każda piosenka przypomina Ci jakąś chwilę w życiu. 
sleeplessy
4166 f590 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
sleeplessy
3232 e7ca
Reposted fromSTYLTE STYLTE vianiemaproblemu niemaproblemu
sleeplessy
8131 3f58
sleeplessy
7434 74ff 500

postmodernmulticoloredcloak:

gutterballgt:

darkslayer092:

They’ve come so far.

Give them their hair back??

Freshman year vs senior year

Reposted fromMoniquill Moniquill viaredhairwitch redhairwitch
4179 a3d4
sleeplessy
Potrzebuję trochę pewności w życiu..
sleeplessy
5382 6db2
sleeplessy
3517 9596 500
Reposted fromwszyscyumrzemy wszyscyumrzemy viairmelin irmelin
sleeplessy
Lepiej przeprosić raz za dużo niż raz za mało.
Reposted fromawakened awakened viairmelin irmelin
sleeplessy
5240 bf4c
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
sleeplessy
Kiedyś.. Stworzyłam sobie w głowie taki swój wyimaginowany świat w który uwierzyłam.. I to była najgorsza rzecz jaką mogłam sobie zrobić.. Uwierzyłam, że ludzie mogą być idealni, że marzenia się spełniają, że będzie tak jak od dawna planujemy.. Gówno prawda..
— Teraz to mnie niszczy..
sleeplessy
4588 86bd 500
sleeplessy
4585 1419 500
sleeplessy
4068 d445 500
Reposted fromcelofolia celofolia vianonapewno nonapewno
sleeplessy
Jest mi tak jakby już było za późno.
— G.Turnau 'Dotąd doszliśmy'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway vianonapewno nonapewno
sleeplessy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl