Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2018

sleeplessy
0725 edcc 500

October 13 2018

sleeplessy
1037 f379 500
Reposted fromwagabunda wagabunda viapiehus piehus
sleeplessy
9394 719f 500
Reposted fromanheros anheros viafreeway freeway

October 10 2018

sleeplessy
sleeplessy
5257 1eef 500
Reposted fromhare hare viaamphetaminelogic amphetaminelogic
sleeplessy
7888 86c8 500
sleeplessy
Zbyt często gdy kogoś kochamy nie akceptujemy go jako osoby, którą naprawdę jest. Akceptujemy go, jeśli spełnia warunki z naszej fantazji. Źle identyfikujemy tę osobę i dlatego gdy odkryjemy swój błąd, miłość może często przekształcić się w przemoc. Nie ma nic groźniejszego, nic bardziej śmiercionośnego dla kochanego człowieka niż bycie kochanym nie za to, kim jest, ale za podobieństwo do ideału. W takim przypadku miłość zawsze uśmierca.
— Slavoj Źiźek
3853 4142 500

hoodvale:

This post always slaps me in the face

1371 69ac 500

serotonin - happiness, satisfaction
dopamine - love, passion, pleasure
acetylcholine - learning, memory, dreaming

October 09 2018

sleeplessy
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"

October 07 2018

sleeplessy
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viaJuliette Juliette
sleeplessy
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaJuliette Juliette
sleeplessy
5207 9e84 500
Reposted fromLane Lane viaJuliette Juliette
sleeplessy
Ludzie gadają ze sobą w taki sposób, że uważam to za kolosalną i przegiętą stratę czasu. Co tam? Jak tam? Zajebiście? Tylko tyle. Ja jak już gadam, to potem chciałabym o tym pomyśleć. Chciałabym, żeby wszystko było na maksa i takie prawdziwe. Może jakaś głupia jestem? Dlatego siedzę głównie w domu.
— Nosowska
Reposted fromsfeter sfeter viasleepingsickness sleepingsickness
sleeplessy
2361 e6cb 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapiehus piehus
sleeplessy
5014 0ee0
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viapiehus piehus
sleeplessy
8943 2678 500
Reposted fromoll oll viapiehus piehus
sleeplessy
1929 a687 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapiehus piehus
5881 08eb
Reposted fromcharliefromcali charliefromcali viapiehus piehus
sleeplessy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl