Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2019

sleeplessy
5760 6a58
sleeplessy
3288 e467 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
sleeplessy
Drogi Boże 
czy Ty zawsze wkładasz prawidłowe dusze do prawidłowych ludzi?
I nigdy się nie mylisz, co?
— Ryszard Kapuściński "Szachinszach"
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
sleeplessy
sleeplessy

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyć w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
sleeplessy
4537 e8dd
Reposted fromzelbekon zelbekon

May 20 2019

sleeplessy
6374 78e9 500
Reposted fromfungi fungi viaiblameyou iblameyou

May 19 2019

sleeplessy
7329 ca62 500
Reposted fromhormeza hormeza viahesiamela hesiamela
sleeplessy
4112 c991
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1 viairmelin irmelin
sleeplessy
8538 4ba9
Reposted fromgrobson grobson viairmelin irmelin
sleeplessy
7231 25c4 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahardbitch hardbitch
sleeplessy
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.

May 16 2019

sleeplessy

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz

May 13 2019

9174 1ab9 500

lillithblackwell:

Nick Cave in his room, Berlin, 1980s

Reposted fromcroiea croiea viaiblameyou iblameyou

May 05 2019

sleeplessy
9212 b434 500
or not.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vianowaczi nowaczi
sleeplessy
I shut my eyes and all the world drops dead. I think I made you up inside my head.
— S. Plath/Mad Girl's Love Song
Reposted fromthebelljar thebelljar viahesiamela hesiamela

May 02 2019

sleeplessy
Niekiedy życie wlecze się w żółwim tempie, dzień za dniem, aż któregoś razu przytrafia nam się coś, co sprawia, że zatrzymujemy się, zdając sobie sprawę z nieubłaganego upływu czasu.
— Jill Santopolo - "Światło, które utraciliśmy"
Reposted fromlovvie lovvie

May 01 2019

sleeplessy

April 30 2019

sleeplessy
Coś wam powiem: każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostaje samotny nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted fromEmisja Emisja viahardbitch hardbitch

April 28 2019

sleeplessy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl