Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2019

sleeplessy
3113 2aae 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin

February 20 2019

sleeplessy
5827 3273 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahesiamela hesiamela

February 18 2019

sleeplessy
2528 2cc8
Reposted fromkarmacoma karmacoma viahesiamela hesiamela
9746 bc79 500
Reposted fromfreakish freakish viahesiamela hesiamela
sleeplessy
2121 bd38
Reposted fromczajnikq czajnikq viahesiamela hesiamela
sleeplessy
9831 adfc
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr viahesiamela hesiamela
sleeplessy
7980 cc09 500
Reposted fromNekoii Nekoii viaspotlight spotlight

February 16 2019

sleeplessy
 princesconsuela which michael scott are you today?
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viahesiamela hesiamela
7747 f530 500

mienar:

pondering

sleeplessy
4677 e417
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin

February 15 2019

sleeplessy
W Kosmosie istnieje planeta, na której wszyscy ludzie narodzą się po raz drugi. Będą przy tym mieć pełną świadomość swego życia spędzonego na Ziemi, wszystkich nabytych tam doświadczeń. I być może istnieje jeszcze następna planeta, gdzie wszyscy narodzimy się po raz trzeci z doświadczeniami dwóch poprzednich wcieleń. A może istnieją jeszcze następne i następne planety, na których ludzkość będzie się rodzić zawsze o jeden stopień (o jedno życie) dojrzalsza. To jest Tomasza wersja wiecznego powrotu. Ale my tutaj, na Ziemi (na planecie numer jeden, na planecie niedoświadczenia) możemy tylko bardzo niejasno przypuszczać, co by się mogło zdarzyć człowiekowi na innych planetach. Czy byłby mądrzejszy? Czy w ogóle dojrzałość leży w możliwościach człowieka? Czy możemy ją osiągnąć przez powtarzanie? Jedynie z perspektywy takiej utopii można by z pełną odpowiedzialnością używać pojęć optymizmu i pesymizmu: optymista to ten, który sądzi, że na planecie numer pięć historia ludzkości będzie już mniej krwawa. Pesymistą jest ten, kto sądzi inaczej.
— Nieznośna lekkość bytu

February 14 2019

sleeplessy
To the robot who turned 90 days into 15 years of exploration:

You were, and are, the Opportunity of a lifetime.

Rest well, rover. Your mission is complete.

(2004-2019)
Reposted fromeglerion eglerion viabitstacker bitstacker

February 13 2019

sleeplessy
8009 113c 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
sleeplessy
Coś wam powiem: każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostaje samotny nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted fromEmisja Emisja viacytaty cytaty
sleeplessy
Może kiedyś opowiem Ci to wszystko. Usiądziemy w przytulnej kawiarni, przy kawie, a ja już bez żadnych emocji, ale z sentymentem powiem, jak było naprawdę. Tak. Kiedyś postaram się streścić Ci te kilka lat tęsknoty.
— Marcin Lenartowicz
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin
sleeplessy
4743 5c0c
Reposted fromteijakool teijakool viahaber haber
sleeplessy
7375 44ae 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialaparisienne laparisienne
sleeplessy
1414 0fec 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viafreeway freeway
sleeplessy
2700 4933 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaNotimportanat Notimportanat

February 11 2019

sleeplessy
6766 aa95
Reposted frommisza misza viaamphetaminelogic amphetaminelogic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl