Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

sleeplessy
sleeplessy
2085 8a2d 500
Reposted frommessclew messclew viacomiendolirica comiendolirica

June 22 2017

8781 a181 500

apeninacoquinete:

Werner Herzog and a fox.

Reposted fromLittleJack LittleJack viamalajnaina malajnaina
6007 8064

did-you-kno:

The ‘Devil’s Bridge’ is a 19th-century structure in Kromlau, Germany, that was designed to make a perfect circle with its reflection in the water below. Source

Reposted fromforestheart1 forestheart1 viamalajnaina malajnaina
7985 6d9a
Reposted fromerial erial viafreeway freeway
sleeplessy
Reposted fromoll oll viafreeway freeway
sleeplessy
0188 7bfc
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaclerii clerii
sleeplessy
Reposted fromMoonTide MoonTide viaclerii clerii
sleeplessy
8556 2a7d 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaspotlight spotlight
5660 512c
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viamaccka maccka
sleeplessy
0906 2027 500
mam lat 25
3827 f28d
sleeplessy
1766 56a4
Reposted frompiehus piehus

June 21 2017

sleeplessy
8394 23e4 500
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja viafreeway freeway
sleeplessy
6638 a7bb
Reposted fromkarahippie karahippie viaveritas1 veritas1
sleeplessy

KANON KSIĄŻEK, KTÓRE CIESZĄ

1. Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
2. Truman Capote – Śniadanie u Tiffany'ego
3. Raymond Chandler – Żegnaj laleczko
4. Fiodor Dostojewski – Idiota
5. Witold Gombrowicz – Transatlantyk
6. Joseph Heller – Paragraf 22
7. Marek Hłasko – Piękni dwudziestoletni
8. Bohumil Hrabal – Zbyt głośna samotność
9. John Irving – Świat według Garpa
10. Ryszard Kapuściński – Cesarz
11. Nikos Kazantzakis – Grek Zorba
12. Ken Kessey – Lot nad kukułczym gniazdem
13. Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem
14. Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
15. Gabriel G. Marquez – Sto lat samotności
16. Erich M. Remarque – Łuk triumfalny
17. A. de Saint - Exupery – Mały Książę
18. Lew Tołstoj – Anna Karenina
19. Leopold Tyrmand – Zły
20. Kurt Vonnegut – Śniadanie mistrzów

June 20 2017

sleeplessy
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów. Nie tylko z powodu pola do interpretacji, które stwarzają takie wiadomości, lecz również dlatego, że dziś możemy już sprawdzić, kiedy dana osoba po raz ostatni "była widziana" albo czy już przeczytała naszą wiadomość. To jedna z wad transperantności, z jaką dzisiaj możemy się komunikować. Niepokój ogarnia już na samą myśl, jak wielką wagę zaczęliśmy przywiązywać do informacji "ostatnio widziany" - i do ilu nieprzyjaznych wniosków dochodzimy, jeżeli ktoś wprawdzie przeczytał naszą wiadomość, ale jeszcze nie odpowiedział.
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
7077 6fa6
Reposted fromKaviah Kaviah viacomiendolirica comiendolirica
sleeplessy
sleeplessy
2095 0571
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaclerii clerii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl