Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

sleeplessy
0019 c1e7 500
Reposted fromblindtext blindtext viaczinok czinok
sleeplessy
0875 28c6 500
Reposted fromkrzysk krzysk viasimplyfalling simplyfalling
sleeplessy
3720 81f8

words-fucking-hurt-cunt:

its the realization in his eyes after, that he realizes he’s actually not. it breaks my heart.

Reposted fromapatyczna apatyczna viasimplyfalling simplyfalling
sleeplessy
4642 7a38
Reposted fromrisky risky viasimplyfalling simplyfalling
sleeplessy
Są miejsca, do których nie powinno się wracać.
Są ludzie, o których nie powinno się już myśleć.
Reposted fromemerencja emerencja viarisa risa
0634 704a 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats viamoonlitsky moonlitsky

How Food Looks Before It’s Harvested.

biochromium:

pr1nceshawn:

Sesame Seeds

Cranberry

Pineapple

Peanut

Cashew

Pistachio

Brussel Sprouts

Cacao

Vanilla

Saffron

Kiwi

Pomegranate

exactly 1 minute ago i had absolutely no idea what the plants sesame seeds and peanuts came from look like and i am shocked and surprised

Reposted fromkilljill killjill viaziemniaki ziemniaki
sleeplessy
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaAniaKociak AniaKociak
sleeplessy
9145 3db7 500
Rothko
Reposted frommisterpeter misterpeter viapatyna patyna
sleeplessy
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę. 
— Richard Paul Evans
Reposted fromWilalena Wilalena viabadblood badblood
sleeplessy
Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.
— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium viadeparter departer
sleeplessy
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic vianergo nergo
sleeplessy
6284 1c38
Zakopane, Dom Literata, 1996 rok - Szymborska dowiaduje się, że dostała Nagrodę Nobla.
Reposted frompiteczek piteczek viajoyfull975 joyfull975
1873 4eb3 500

gendersnaps:

THIS IS SO UPSETTING

Reposted fromdoublegj doublegj viaxal xal
sleeplessy
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja vialittleburn littleburn
sleeplessy
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viainyou inyou
4726 5de5 500

thelittlefreakazoidthatcould:

  Le Beau Serge (1958) // dir. Claude Chabrol

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
2604 0e9a 500
Reposted fromlifeinlilac lifeinlilac viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl