Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2018

sleeplessy
0703 d66a 500
Reposted fromnutt nutt vialaparisienne laparisienne
sleeplessy
4334 541d
Reposted frommisiapa misiapa viaamphetaminelogic amphetaminelogic
sleeplessy
7449 84af 500
Reposted fromomphh omphh viaamphetaminelogic amphetaminelogic
sleeplessy

nie pytaj

dlaczego wybrałem

właśnie ciebie

nie powtarzaj

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

patrzysz na mnie

najczulej

i przez twój dotyk

rozpływam się w powietrzu

tyle osób poznałem

i nikt nie doprowadzał mnie

do takiego szaleństwa

jak ty

więc nie mów mi

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

to nieprawda

nie mógłbym

sleeplessy

March 01 2018

sleeplessy
Pragnął, aby wszystko było jak dawniej. Coś w środku mówiło mu jednak, że na dłuższą metę nic w życiu nie zostaje takie jak dawniej i że moment, w którym człowiek zaczyna sobie zdawać z tego sprawę, stanowi smutną granicę dorosłości, po jej przekroczeniu zaś zawsze czuje się odrobinę nieszczęśliwy.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viafreeway freeway
sleeplessy
Lubię, gdy porno ma jakiś sensowny scenariusz, fabułę, przedstawia konkretna historię. Gdybym chciał obserwować, jak coś pierdoli się bez powodu, spojrzałbym na swoje życie.
— Piotr C. - Brud
Reposted fromnezavisan nezavisan viafreeway freeway
sleeplessy
Dusisz się, ale siedzisz, bo pomimo ze w pokoju obok się pali, to przynajmniej jest ciepło
— No słowo na dziś
Reposted fromnoicoztego noicoztego viafreeway freeway
2762 39ee
Reposted fromdivi divi viafreeway freeway
sleeplessy
3860 20a1

February 27 2018

sleeplessy
2606 3358 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viapiehus piehus
sleeplessy
Reposted frommr-absentia mr-absentia viapiehus piehus
sleeplessy
#351
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viapiehus piehus
9228 fd98 500
Reposted fromdivi divi viaamphetaminelogic amphetaminelogic
sleeplessy

urbancatfitters:

me: I’m doing pretty well, I feel pretty good
me ten minutes later: not once in my life have I ever been ok

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamayamar mayamar
sleeplessy

vzd0h:

I just wanna cover my feelings up with tattoos

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamayamar mayamar
sleeplessy

urbancatfitters:

me: I don’t have enough time
me: *stares at the carpet for 5 straight minutes thinking about how I don’t have enough time*

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamayamar mayamar
5968 f3b4 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viamayamar mayamar
sleeplessy
3095 83f7
Reposted fromverronique verronique vialaparisienne laparisienne
sleeplessy
u mnie bez zmian
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl